Hanzebos

De Hanzesteden Kampen, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg liggen als fraaie parels aan een glinsterende rivier, de IJssel, door menigeen bestempeld als de mooiste rivier van Nederland. De voormalige handelssteden laten u kennismaken met alles dat zij te bieden hebben op historisch, cultureel,  landschappelijk en artistiek gebied. De roemrijke geschiedenis van het Middeleeuwse Hanzeverbond liet z’n sporen ruimschoots achter en toverde de steden om tot aantrekkelijke toeristische trekpleisters.

Omdat het ruige parklandschap in de Hanzetijd veel voorkwam, ontstond het idee om een ‘Hanzebos’ op landgoed ’t Nijendal tussen Olst en Diepenveen in te richten. In 1994 werd hier over een lengte van één kilometer de Zandwetering sterk vergraven, waardoor een rijk natuurgebied ontstond.
trektochten

Aan beide zijden van de wetering ligt 40 hectare grasland met enkele bosjes. Staatsbosbeheer heeft hier nu poelen gegraven, bomen en boomgroepen geplant. De bomen zijn omringd met doornstruwelen waardoor het vee ze met rust laat. Langzaam maar zeker ontstaat er weer een historisch landschap zoals u dat wellicht alleen nog kent van schilderijen uit de Gouden Eeuw. In dit geval een historisch landschap voor de toekomst.Het Hanzebos vindt u tussen Olst en Diepenveen. Er is een ruime parkeerplaats bij boerderij de Zoogenbrink aan de Molenweg 3 in Olst. Van hieraf staat het Hanzebos met een wandelroute van 3 kilometer aangegeven. Ook bij de Zandwetering aan de Diepenveenseweg is een parkeerplaats. Via het fietspad “Holtermanspad” kunnen fietsers door het Hanzebos heen rijden.

plaatje-Hanzebos