Kadeconcerten

De Hanzesteden danken hun bestaan en rijkdom aan de ligging aan de IJssel. Om handel te kunnen drijven werden havens aangelegd en koopmanshuizen en pakhuizen gebouwd. De plek waar stad en rivier samenkomen, maakte een bedrijvige indruk. Met het verdwijnen van het Hanzeverbond keerden de steden zich beetje bij beetje met hun rug naar de rivier.

Om de relatie tussen de steden en die rivier weer te benadrukken is in 2006 de muzikale theatertournee ‘Storm’ georganiseerd. Per Hanzestad langs de IJssel vonden op een heus binnenvaartschip twee voorstellingen plaats. Deze bijzondere optredens mochten zich verheugen in een grote publieke belangstelling.
trektochten

SH100314

SH100320